Wie zijn wij

Toen ik Destiny Management Consultancy in 2002 oprichtte had ik er al aardig wat jaren als werknemer van aanzienlijke multinationals op zitten. Ik meende dus redelijk te kunnen inschatten wat aan die kant van de tafel van een externe consultant kan worden verwacht.

Een consultant biedt substantieel toegevoegde waarde op specifieke vakgebieden en stelt zich faciliterend maar nooit dominerend op.

Deze visie heeft DMC door de jaren heen succes gebracht en heeft ons doen uitgroeien tot een alom gerespecteerde partner van onze opdrachtgevers.

Ik nodig u daarom van harte uit om in deze site ons uitgebreide dienstenpakket te leren kennen en te bezien wat DMC eventueel voor uw organisatie kan betekenen.
Wij zullen u niet teleurstellen.

Harry Pijpers
Managing Director

Harry Pijpers Destiny Management Consultancy