Werkgebied

DMC is wereldwijd een kennispartner op het gebied van logistiek in algemene zin en is in staat om pasklare oplossingen aan te dragen voor elk probleem dat zich op dit vlak kan voordoen. Naast goederen logistiek hebben wij ons gespecialiseerd in consultancy met betrekking tot het uitzenden van personeel van en naar het buitenland, de zogenaamde relocation services.

Door middel van inkoop- en tender begeleiding helpen wij onze opdrachtgevers om de juiste dienstverlener te vinden en de gunstigste (prijs)afspraken te realiseren op grond van kwalitatief verantwoorde uitvoering. Wij kunnen een totaalpakket van diensten leveren, waarbij het verwerven van dienstverlening wordt geborgd door contract management. Onze opdrachtgevers schakelen DMC in bij implementatie trajecten en controlerende taken over het uitbestede werk, zoals het uitvoeren van audits, factuurcontrole, kwaliteitsinspecties en klanttevredenheid metingen etc. Door markt- en productkennis en ons uitgebreide internationale netwerk zijn wij in staat om de opdrachtgevers van nuttige benchmark informatie te voorzien, zowel tariefmatig als op het gebied van procedures en regelgeving. Wij streven er naar om onze opdrachtgevers een geïntegreerde 'helpdesk' functie te bieden, waarbij wij ons laten leiden door onze ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Wij bieden tevens professionele ondersteuning bij het opzetten, onderhouden en implementeren van kwaliteit management systemen.

Werkgebied DMC