Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen onze organisatie heeft het leveren van hoge kwaliteit de grootst mogelijke aandacht en wij streven er naar om dit niveau ook op lange termijn te kunnen waarborgen door het investeren in kwaliteit en efficiency voor alle betrokken partijen. Daarnaast hechten wij belang aan milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen. Bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten zullen naar beste vermogen economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Destiny Management Consultancy maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een duurzame manier om met haar medewerkers, klanten en omgeving. Hierbij handelen wij conform wet, regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. Wij hechten veel waarde aan de behoeften van medewerkers, partners, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden en zijn transparant in communicatie met deze partijen. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van milieubelasting is een voortdurend punt van aandacht in de bedrijfsvoering.

Daarnaast hebben wij een open oog voor onze maatschappelijke betrokkenheid door middel van het ondersteunen van stichtingen die het welzijn van mens en dier nastreven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DMC