Contract management

Het uitgebreide Contract Management dienstenpakket van DMC is onderverdeeld in de hieronder vermelde deelsegmenten.

U kunt een gerichte keuze maken of wij kunnen in overleg met u een pakket van diensten samenstellen.

Consultancy

Tender management

Policy & procedure design

Factuurcontrole

Projectmanagement

Outsourcing management

Implementation ondersteuning

Auditing

Quick scan

Procurement ondersteuning

Benchmarking